Hopsula tarjoaa terapiapalveluja lapsille Vaasan seudulla. Terapia voidaan toteuttaa vastaanotolla tai koti-, päiväkoti- ja/tai koulukäynteinä tarpeen mukaan. Hopsulan erityisosaamisalueena on Sensorisen Integraation terapia.

Lasten Toimintaterapia

Lasten Toimintaterapia?

Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa motivoivan toiminnan kautta kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita lapsi tarvitsee arkielämässään. Kun toiminta on lapselle mielekästä ja haastetaso juuri oikea, saavutetaan onnistumisen kokemuksia ja oppimista tapahtuu.

Lue lisää

Sensorisen Integraation Terapia

Sensorisen Integraation terapia?

Sensorinen integraatio tarkoittaa aistimusten jäsentymistä. Lapsi voi yli- tai alireagoida eri aistimuksiin (näkö, kuulo, tunto, asento, liike, tasapaino, haju/maku) ja SI-terapialla pyritään vaikuttamaan näihin haasteisiin.

Lue lisää

Tunnetaito-ohjaus?

Tunnetaito-ohjaus

Tunnetaito-ohjauksen tarkoituksena on antaa lapselle ja nuorelle kokemuksellista tietoa ja elämäntaitoja tunteista ja niiden kanssa toimimisesta. Lapsia ja nuoria rohkaistaan huomioimaan miten tunteet vaikuttavat heihin ja miten tunteiden kanssa voi toimia rakentavasti.

Lue lisää