Day

30 elokuun, 2019
The SOS (Sequential Oral Sensory) Approach to Feeding SOS on arviointi- ja terapiamenetelmä syömisvaikeuksien hoitoon. Sen on kehittänyt yhdysvaltalainen psykologi Kay Toomey, jolla on yli 30 vuoden kokemus lasten syömisvaikeuksien hoidosta. Menetelmässä on yhdistetty osaamista monelta eri alalta kuten psykologia, pediatria, toimintaterapia, puheterapia ja ravitsemustiede. Menetelmä perustuu tietoon tyypillisesti kehittyvien lasten syömään oppimisesta. Huomioitavaa on,...
Read More
Mitä sensorinen integraatio tarkoittaa? Sensorinen integraatio tarkoittaa aistimusten jäsentämistä käyttöä varten, jolloin tuloksena on tarkoituksenmukainen toiminta ympäristössä. Aivot saavat tietoa eri aistijärjestelmien kautta kehosta ja ympäristöstä. Eri aistijärjestelmiin saapuvien ärsykkeiden ominaisuudet tulkitaan, yhdistetään ja yhdenmukaistetaan eli ne integroidaan. Kun aistimusten integrointi tapahtuu hyvin, ei siihen tule kiinnittäneeksi huomiota. Kaikki aistijärjestelmät ovat tärkeitä käyttäytymisen säätelyssä ja...
Read More

”Mitä vinkkejä sinulla on arkeen?”-kysymyksen kuulen usein ja yritän saada tänne blogin puolelle välillä ideoita rustattua ihan kirjallisessa muodossa.

-Terhi