Ajankohtaista

SEURAA FACEBOOKISSA

Lasten Toimintaterapia

Lasten kehitys etenee yleensä tiettyjen linjojen mukaan, mutta yksilöllistä vaihtelua on. Välillä lapsen motoriset taidot saattavat ottaa harppauksen, joskus taas puheen kehitys voi olla päällimmäisenä.  Suomen hyvän neuvolajärjestelmän ansiosta lasten kehitystä seurataan säännöllisesti. Vaikka välillä erilaiset neuvolan testit voivatkin tuntua turhilta on niillä oma tärkeä merkityksensä. Kehitykselle on asetettu tietyt raamit (mitä valmiuksia ja taitoja...
Read More
30
elo

Syömisterapia

The SOS (Sequential Oral Sensory) Approach to Feeding SOS on arviointi- ja terapiamenetelmä syömisvaikeuksien hoitoon. Sen on kehittänyt yhdysvaltalainen psykologi Kay Toomey, jolla on yli 30 vuoden kokemus lasten syömisvaikeuksien hoidosta. Menetelmässä on yhdistetty osaamista monelta eri alalta kuten psykologia, pediatria, toimintaterapia, puheterapia ja ravitsemustiede. Menetelmä perustuu tietoon tyypillisesti kehittyvien lasten syömään oppimisesta. Huomioitavaa on,...
Read More
30
elo

Sensorisen Integraation Terapia

Mitä sensorinen integraatio tarkoittaa? Sensorinen integraatio tarkoittaa aistimusten jäsentämistä käyttöä varten, jolloin tuloksena on tarkoituksenmukainen toiminta ympäristössä. Aivot saavat tietoa eri aistijärjestelmien kautta kehosta ja ympäristöstä. Eri aistijärjestelmiin saapuvien ärsykkeiden ominaisuudet tulkitaan, yhdistetään ja yhdenmukaistetaan eli ne integroidaan. Kun aistimusten integrointi tapahtuu hyvin, ei siihen tule kiinnittäneeksi huomiota. Kaikki aistijärjestelmät ovat tärkeitä käyttäytymisen säätelyssä ja...
Read More