Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaus

Tunnetaito-ohjaus

Tunnetaito-ohjauksen tarkoituksena on antaa lapselle ja nuorelle kokemuksellista tietoa ja elämäntaitoja tunteista ja niiden kanssa toimimisesta. Lapsia ja nuoria rohkaistaan huomioimaan miten tunteet vaikuttavat heihin ja miten tunteiden kanssa voi toimia rakentavasti. Ryhmässä lapset ja nuoret pääsevät harjoittelemaan tunteiden tunnistamista, sietämisetä, säätelemistä, ilmaisemista, käsittelemistä eli purkamista ja omaa voimaantumista. Taitoja toimia tunteiden kanssa harjoitellaan, tutkitaan ja ihmetellään monimenetelmällisesti luovin ja toiminnallisin keinoin.

Tunnetaitoryhmä tukee ja kannustaa lasta/nuorta:

 • tulemaan tietoiseksi tunteistaan ja ilmaisemaan niitä
 • rikastaan tunnesanastoa
 • kasvattamaan ymmärrystä tunteista sekä ajatusten ja oman toiminnan vaikutuksesta niihin
 • käsittelemään ja ilmaisemaan tunteita luovin tavoin
 • tulemaan tietoiseksi kehostaan ja kasvattamaan tunnekehoyhteyttä
 • tulemaan tietoiseksi omista rajoistaan ja kunnioittamaan omaa ja toisten tilaa
 • positiiviseen sosiaaliseen toimintaan
 • rohkaistumaan yhteistyöhön ja itsensä ilmaisemiseen ryhmässä
 • myönteiseen asenteeseen itseä ja toisia kohtaan
 • kasvattamaan itsearvostusta
 • kehittämään herkkyyttä toisten tunteille

Tunnetaitoryhmien toteutus

Tällä hetkellä tunnetaitoryhmät toteutetaan Hopsulan ja Elämänkaaren yhteistyönä toimitilassamme Vaasan Runsorissa. Ryhmään pääsee Vaasan sosiaali- ja terveystoimen maksusitoumuksella. Tarvittaessa teemme arvioinnin ennen ryhmään hyväksymistä, jotta näemme onko lapsella/nuorella riittävät ryhmätyötaidot. Ryhmät alkavat tammikuussa ja elokuussa ja ne kokoontuvat kerran viikossa yhteensä 15 x 60 minuuttia. Lisäksi vanhemmille on neljä ohjauskertaa. Yhteen ryhmään otetaan 4-6 lasta tai nuorta ja ryhmä on suljettu eli jäsenet pysyvät samoina koko ryhmän elinkaaren ajan eikä siihen voi liittyä kesken kauden. Ota yhteyttä mikäli haluat kuulla lisää!