LASTEN TOIMINTATERAPIA

Mitä toimintaterapia on?

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä asiakkaan ja terapeutin väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapiassa kehitetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään. Lapsen kanssa näitä valmiuksia ja taitoja harjoitellaan leikin kautta hänen vahvuutensa huomioiden. Kun toiminta on lapselle mielekästä ja motivoivaa ja haastetaso juuri oikea, saavutetaan onnistumisen kokemuksia ja oppimista tapahtuu.  Tämä puolestaan vahvistaa lapsen itsetuntoa.

Kenelle?

Toimintaterapiasta voi olla apua kun lapsella on haasteita:

  • karkeamotoriikassa
  • hienomotoriikassa
  • silmän ja käden yhteistyössä
  • leikkitaidoissa
  • keskittymisessä
  • oman toiminnan ohjauksessa
  • vuorovaikutuksessa ja sosiaalisissa taidoissa
  • aistimusten käsittelyssä

Miten terapiaan pääsee?

Yleensä lapset ohjautuvat perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon toimintaterapeutin tutkimuksiin neuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta. Jos arvioinnissa todetaan tarve toimintaterapiaan järjestyy terapia yleensä palvelusetelillä. Hopsula ei ole tällä hetkellä Kelan palveluntuottaja. Terapiaan on mahdollista tulla myös vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

KIINNOSTUITKO TOIMINTATERAPIASTA?

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää