Sensorisen Integraation terapia

Mitä on sensorisen integraation terapia?

Sensorinen integraatio tarkoittaa aistitiedon käsittelyä. Aistitiedon käsittely on prosessi, joka jäsentää (yhdistelee, erottelee, tulkitsee) yksilön kehosta ja ympäristöstä saamaa aistitietoa, jotta tarkoituksenmukainen toiminta mahdollistuu. Kun aistitiedon käsittely on hyvää, lapsi pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja luovasti, vastaten ympäristön haasteisiin. Kun aistitiedon käsittelyssä on vaikeutta (sensorisen integraation häiriö), asioiden tekeminen on vaikeampaa ja lapsella voi olla ongelmia monilla osa-alueilla. Lapsi voi reagoida yli- tai aliherkästi erilaisiin aistimuksiin tai hänen voi olla vaikea tuottaa toimintoja, jotka vaativat motorista suunnittelua ja ohjailua (liikuntaleikit, urheilu, pukeutuminen, kynänkäyttö jne.)

Kenelle?

Jos lapsella epäillään aistitiedon käsittelyn vaikeutta on hyvä ensin arvioida onko kyse sensorisen integraation häiriöstä vai johtuvatko haasteet muista esim. psykososiaalisista syistä. Toimintaterapeutti voi tehdä tämän alkukartoituksen. Varsinaisen sensorisen integraation testin voi tehdä vain testimenetelmään koulutuksen saanut henkilö. Voit olla yhteydessä Terhiin mikäli sinulla herää epäilys aistisäätelyn haasteista lapsellasi.

Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry:n kotisivuilta löytyy ladattava ja tulostettava infolehtinen vanhemmille ja opettajalle: www.sity.fi/materiaalipankki

KIINNOSTUITKO SENSORISEN INTEGRAATION TERAPIASTA?

Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää