Syömisterapia

Mistä on kyse?

SOS on arviointi- ja terapiamenetelmä 6 kk – 6 v ikäisille lapsille, joilla on syömisessä vaikeuksia. SOS-menetelmällä EI hoideta syömishäiriöitä kuten anoreksiaa tai bulimiaa. Useimmilla lapsilla, joilla on vaikeuksia aistimusten käsittelyssä ja aistisäätelyssä on haasteita syömisessä. Usein tämä näkyy valikoivuutena ruokien suhteen esim. ruoan rakenteen, maun tai värin mukaan. Syömisen vaikeudet kuormittavat usein perheen arkea huomattavasti ja vaikuttavat lapsen ravitsemukseen. Terhi on käynyt The SOS Approach to Feeding-koulutuksen syksyllä 2018.

Mistä SOS-terapia tulee?

Menetelmän on kehittänyt psykologi Kay Toomey ja se pohjautuu tietoon tyypillisesti kehittyvien lasten syömään oppimisesta. SOS-menetelmä perustuu leikkiin ja tavoitteena on saada lapsi suhtautumaan ennakkoluulottomasti eri ruokiin ja ruoka-aineisiin, ei niinkään saada häntä syömään jotain tiettyä ruokaa. SOS-menetelmän käyttö edellyttää perheeltä sitoutumista kotiohjelmaan ja rutiineihin.

Lisätietoa SOS-menetelmästä löydät englanniksi sivulta: www.spdstar.org