Tag

sensorinen integraatio
Mitä sensorinen integraatio tarkoittaa? Sensorinen integraatio tarkoittaa aistimusten jäsentämistä käyttöä varten, jolloin tuloksena on tarkoituksenmukainen toiminta ympäristössä. Aivot saavat tietoa eri aistijärjestelmien kautta kehosta ja ympäristöstä. Eri aistijärjestelmiin saapuvien ärsykkeiden ominaisuudet tulkitaan, yhdistetään ja yhdenmukaistetaan eli ne integroidaan. Kun aistimusten integrointi tapahtuu hyvin, ei siihen tule kiinnittäneeksi huomiota. Kaikki aistijärjestelmät ovat tärkeitä käyttäytymisen säätelyssä ja...
Read More

”Mitä vinkkejä sinulla on arkeen?”-kysymyksen kuulen usein ja yritän saada tänne blogin puolelle välillä ideoita rustattua ihan kirjallisessa muodossa.

-Terhi