Syömisterapia

The SOS (Sequential Oral Sensory) Approach to Feeding

SOS on arviointi- ja terapiamenetelmä syömisvaikeuksien hoitoon. Sen on kehittänyt yhdysvaltalainen psykologi Kay Toomey, jolla on yli 30 vuoden kokemus lasten syömisvaikeuksien hoidosta. Menetelmässä on yhdistetty osaamista monelta eri alalta kuten psykologia, pediatria, toimintaterapia, puheterapia ja ravitsemustiede. Menetelmä perustuu tietoon tyypillisesti kehittyvien lasten syömään oppimisesta. Huomioitavaa on, että SOS-menetelmällä ei hoideta syömishäiriöitä kuten anoreksiaa tai bulimiaa, jotka johtuvat aivan eri syistä kuin syömisvaikeudet.

Mistä syömisvaikeudet johtuvat?

Syömisvaikeudet ovat usein ensimmäinen merkki lapsen kehityksen haasteista. Yleensä mitä enemmän lapsella on haasteita aistisäätelyn kanssa sitä enemmän hänellä on haasteita myös syömisen kanssa. Tutkimusten mukaan noin 20%:lla lapsista on joitakin syömisen haasteita 5/7 ikävuoteen mennessä, mutta vain puolet niin sanotusti kasvaa niistä ulos. Niinikään tutkimukset osoittavat, että vain 5-10% syömisen vaikeuksista johtuu perheestä. Yleisimpiä syitä syömisen vaikeuksiin ovat kipu, pahoinvointi, kehittymättömät motoriset, oraalimotoriset ja/tai nielemisvaikeudet, aistimusten käsittelyn ja säätelyn vaikeudet, oppimisen ja käyttäytymisen haasteet sekä ravitsemukseen liittyvät seikat. Syömisvaikeudet näkyvät usein valikoivuutena esim. ruoan rakenteen, maun tai värin suhteen. Syömisen vaikeudet kuormittavat usein perheen arkea huomattavasti ja vaikuttavat lapsen ravitsemukseen.

Mitä terapiassa tehdään?

SOS-menetelmä perustuu leikkiin ja tavoitteena on saada lapsi suhtautumaan ennakkoluulottomasti eri ruokiin ja ruoka-aineisiin, ei niinkään saada häntä syömään jotain tiettyä ruokaa. Terapiassa lapsi on vuorovaikutuksessa ruoan kanssa leikin kautta, ilman stressiä. Tämä on tärkeää, koska stressi lisää adrenaliinin tuottoa mikä taas vähentää ruokahalua. Terapia koostuu kotiohjeista ja ns. terapiaruokailuista. SOS-menetelmän käyttö edellyttää perheeltä sitoutumista kotiohjelmaan ja rutiineihin. Toomeyn mukaan terapia olisi hyvä aloittaa kun lapsi on alle 1-vuotias. Jos lapsi on jo 7-11-vuotias on terapia toteuttaminen ja tulosten saavuttaminen jo paljon haastavampaa.

Kauanko terapia kestää?

Terapia toteutetaan yleensä kertaviikkoisesti, mutta kaiken kaikkiaan edistymisen suhteen puhutaan kuukausista ja vuosista. Normaalisti kehittyvällä lapsella menee syömisen opetteluun 2-3 vuotta, mikä antaa ehkä hieman perspektiiviä edistymisen tahtiin ja odotuksiin.

Terapian saatavuus Vaasassa?

Syksyllä 2018 toteutunut SOS-kurssi (4 päivää) oli ensimmäinen Suomessa järjestetty kurssi, joten asia on vielä aika uusi monille ammattilaisillekin. Vaasan seudulla on useampi ko. kurssin käynyt puheterapeutti, joille myös ohjautuu lapsia syömisvaikeusasioissa. Jos olet kiinnostunut SOS-menetelmästä lapsesi kohdalla, ota yhteyttä lastasi hoitavaan tahoon terapiamahdollisuuksien selvittämiseksi.