YRITYS

Hopsula on lasten toimintaterapiaan keskittynyt yritys Vaasassa. Terapia voidaan toteuttaa vastaanottokäynteinä tai käynteinä lapsen omassa ympäristössä. SI-terapia toteutuu aina vastaanotolla. Terapiaan tullaan palvelusetelillä tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Terapia on myös mahdollista maksaa itse, hinta on sama kuin kulloinkin voimassa oleva palvelusetelin hinta. Toiminta-alueena on Vaasa, Laihia, Mustasaari ja Maalahti.

yrittäjä, toimintaterapeutti

Terhi Luhtala

Olen Terhi Luhtala ja valmistunut toimintaterapeutiksi Turun terveydenhuolto-oppilaitoksesta 1997. Koko työurani olen tehnyt lasten toimintaterapiaa ja kokemusta löytyy sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta. Omalla toiminimellä olen tehnyt töitä maaliskuusta 2014. Ylläpidän ammattitaitoani osallistumalla säännöllisesti koulutuksiin ja käymällä työnohjauksessa. Olen erityisesti kiinnostunut aistisäätelyyn liittyvistä haasteista ja olenkin käynyt Sensorisen Integraation teoria ja terapia-koulutuksen 2016-2017. Toimintaterapeutti on nimikesuojattu, laillistettu terveydenhuollon ammatti.

Päivitän ensiaputaitoni säännöllisesti, noudatan työssäni Toimintaterapeuttiliiton ammattieettisiä ohjeita ja toimintani täyttää Kelan asettamat vaatimukset. Tietosuojaseloste löytyy toimitilasta Toiminnan käsikirja-kansiosta sekä tästä. Hopsula on liittynyt Kanta-palveluun 1/2018.

Katso tästä Terhin työkokemus

Terhin lisäkoulutukset

 • Tehoa nepsykuntoutukseen: työkalu vanhempainohjaukseen2023
 • Kuntoutuksen tavoitteen asettaminen ja GAS-menetelmän käyttö2023
 • Pediatrinen uniohjaaja2022
 • ICF Lasten kuntoutuksessa2022
 • Evaluation in Ayres Sensory Integration (EASI)2022
 • Use of the Sensory Processing Measure-2 (SPM-2) and Recent Recearch2021
 • Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky2021
 • Toiminnanohjaus toimintaterapiassa2021
 • Lasten ja nuorten Tunnetaito-ohjaaja (40 op) 2020
 • Zones of Regulation - menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena2020
 • LEGO-Based Therapy Training2019
 • Ralla, leikki- ja kaveritaitojen havainnointi ja arviointi2019
 • SOS ja suomalaiset käytänteet syömisvaikeuksissa2018
 • The SOS (Sequential Oral Sensory) Approach to Feeding2018
 • Sensorisen Integraation teoria ja terapia (38 op)2016-2017
 • Promoting Participation in Children with Autism: A Clinician’s Guide for Implementing Ayres Sensory Integration (ASI)2015
 • Vanhempien voimavarakeskeinen kuntoutus ja neuvonta2015
 • SPM – Sensory Processing Measure2015
 • ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training)2014
 • Haastavasti käyttäytyvä lapsi2014
 • iPad opetuksessa ja kuntoutuksessa2014
 • Vauhtia autsimikuntoutukseen – AVANTI! 2013
 • Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi2012
 • M-Fun – Miller Function & Participation Scales2012
 • Tietoturva ja tietosuoja terveydenhuollossa2012
 • GAS lasten ja nuorten kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksen arvioinnissa2012
 • Peabody Developmental Motor Scales-22010
 • Neuromuscular Disorders; Assessment and Management2010
 • Sensory Dynamic Orthosis2010
 • 1st Middle Eastern Symposium on ADHD2005
 • MAP – Miller Assessment for Preschoolers2003
 • Rehabilitation of Stroke Patients2002
 • Orthotic Treatment for Hemiplegic Patients2001
 • Lasten kömpelyyden arvioiminen2000
 • Vammaisten lasten varhaiskuntoutus, mitä leikkiprojektista käytäntöön?1999
 • Oppimisvaikeudet – näkökulma kuntoutukseen1999
 • Erilaisen lapsen kohtaaminen – aistimuksiin poikkeavasti reagoiva lapsi1998